Веди-2006 ООД е счетоводна кантора, която се занимава с организиране на пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица /ЕТ/. Използва се специализиран приложен софтуер за счетоводство и за отчитане и управление на труда и възнагражденията. Възможности за абонаментно и еднократно обслужване.Работа с електронен подпис.